“BABY SHOWER” PO SVETU TRETJIČ

BASH in drugi družabni dogodki, povezani s praznovanjem rojstev, so običajni povsod po svetu. Ponavadi so to srečanja, namenjena izključno ženskam, medtem ko se v nekaterih kulturah po svetu, BASH udeležijo tudi moški.

 

V islamski kulturi se pričakuje, da se izvede ”AQIQAH”, pri čemur se žrtvuje žival. Meso se razdeli na tri enake dele: en del gre revnim in pomoči potrebnim, drugi del gre sorodnikom in prijateljem, k

i se jih povabi na praznovanje, zadnji kos pa ostane v domačem gospodinjstvu.

V Iranu se BASH, imenovan ‘’SISMOONY ZABAVA”, praznuje en do tri mesece pred otrokovi

m rojstvom. Sorodniki in bližnji prijatelji prinesejo darila za novorojenčka, npr. otroško posteljico, igrače in oblačila.